Bulgaristan Müslümanlarına Karşı Uygulanan Zorla Asimilasyon Sürecinin kınanmasına İlişkin Olarak Bulgar Ulusal Meclisinde Kabul Edilen Bildiri (11 Ocak 2012, Sofya)

Share this history on :
Bulgaristan Müslümanlarına Karşı Uygulanan Zorla Asimilasyon Sürecinin kınanmasına İlişkin Olarak Bulgar Ulusal Meclisinde Kabul Edilen Bildiri (11 Ocak 2012, Sofya)

-Avrupa ve dünya düşüncesinin, insan ve azınlık hakları alanında uluslararası hukukun en yüksek kazanımlarına atıfta bulunarak,

-Avrupa İnsan Hakları Şartı ile Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak,

-Demokratik değişimin başlangıcından bu yana geçen 20 yıl boyunca Bulgar adalet sisteminin, Sözde "Soya Dönüş Süreci" de dahil, Bulgaristan Müslümanlarına karşı uygulanan zorla asimilasyon girişiminin suçlularının cezalandırılmamasından duyduğumuz üzüntüyü dile getirerek,

-Bu tür suçlar için zamanaşımı olamayacağına ilişkin kesin kanaatimizi ifade ederek,

Biz, 41. Ulusal Meclis'in milletvekilleri ilan ediyoruz;

1. Totaliter komünist rejimin, sözde "Soya Dönüş Süreci" de dahil olmak üzere, Bulgaristan Cumhuriyeti'nde yaşayan Müslüman azınlığa karşı uyguladığı asimilasyon politikasını şiddetle kınıyoruz.

2. 360.000'den fazla Türk kökenli Bulgar vatandaşının 1989 yılında ülkeden kovulmasını, totaliter rejim tarafından işlenen bir tür etnik temizlik olarak ilan ediyoruz.

3. Bulgar adaleti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcısı'nı, sözde "Soya Dönüş Süreci" nin suçlularına karşı başlatılan davanın sonuçlandırılması için her türlü çabayı sarfetmeye çağırıyoruz. Bunun üzerinin zamanaşımı ile örtülmeye çalışılması, bu suçu gerçek suçlulardan tüm Bulgar halkı üzerine yıkmaktadır."


Bulgaristan Parlamentosu Komünist dönemde Türklere yönelik uygulanan asimilasyon kampanyasını kınayan bildiriyi 11 Ocak 2012 tarihli oturumunda kabul etti. Sözkonusu bildiri eski Başbakan ve Güçlü Bulgaristan İçin Demokratlar Partisi Lideri İvan Kostov tarafından Parlamento'ya sunulmuş olup, oylamaya katılan 115 Milletvekilinin 112'si tarafından desteklenmiştir. 3 Milletvekili ise çekimser oy kullanmıştır.

---------------------------------------------------------

Ние, народните представители от 41-ото Народно събрание,

- като се позоваваме на най-високите достижения на европейската и световната мисъл, на международното право в областта на правата на човека и малцинствата;

- като се позоваваме на Европейската харта за правата на човека и Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи;

- като изразяваме огромното си съжаление за това, че от началото на демократичните промени, в продължение на 20 години, българската правосъдна система не съумя да накаже виновниците за опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, в това число и за така наречения "Възродителен процес";

- като изразяваме категоричното си убеждение, че за подобни престъпления не може да има давност,

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Осъждаме категорично асимилационната политика на тоталитарния комунистически режим спрямо мюсюлманското малцинство в Република България, включително и така наречения "Възродителен процес".

2. Обявяваме прогонването на над 360 000 български граждани от турски произход през 1989 г. за форма на етническо прочистване, извършено от тоталитарния режим.

3. Призоваваме българското правосъдие и главния прокурор на Република България да направят необходимото за приключване на делото срещу виновниците за така наречения "Възродителен процес". Опитът той да се покрие с давност прехвърля вината от конкретните виновници върху целия български народ.

Декларацията е приета от 41-ото Народно събрание на 11 януари 2012 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

0 yorum:

Публикуване на коментар